„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zapisy

zapisy

Zapisy na zajęcia dostosowane są do poszczególnych propozycji zajęć.

Dzieci zapisywane są na dany rok szkolny, istnieje możliwość rezygnacji z zajęć z miesięcznym wypowiedzeniem umowy. Podczas roku szkolnego istnieje możliwość stworzenia kolejnej grupy zajęciowej przy braku miejsc w preferowanych grupach wiekowych uczestników.

Podczas ferii zimowych i wakacji Akademia organizuje półkolonie, informacja o zapisach pojawia się na bieżąco na stronie.

Ilość miejsc ograniczona.

Twórcza Akademia Rozwoju Dziecka „Pajęczynka” to miejsce z pasją, miłą przyjazną atmosferą i indywidualnym podejściem do każdego dziecka, stąd zajęcia w małych grupach.

Ilość miejsc ograniczona.