„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Regulamin

Regulamin

  1. Zajęcia odbywają się w małych grupach.
  2. Na sali zajęć obowiązuje zmiana obuwia, sala wyposażona jest w ogrzewanie podłogowe.
  3. Zajęcia rozwojowe trwają 60 minut – godzina zegarowa są to :

Warsztaty twórczego Artysty

Tajemniczy Świat Logiki i Matematyki

Rytmika , zumba, zajęcia taneczne

  1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce bądź doskonalące trwają 45 minut – godzina dydaktyczna są to :

Matematyczne igraszki

Polonistyczne potyczki

  1. Dzieci na zajęcia przyjeżdżają nie wcześniej jak 15 minut przed rozpoczynającymi się zajęciami.
  2. Rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko do 15 minut po skończonych zajęciach.
  3. Opłaty za zajęcia dokonywane są za miesiąc z góry – do 05. Każdego miesiąca.