„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cennik

Cennik

Warsztaty Twórczego Artysty (czas trwania 60 minut, 20zł os.)

Tajemniczy Świat Logiki i Matematyki (czas trwania 60 minut, 20zł os.)

Zajęcia taneczne:

Rytmika , Zumba, Rytmika z elementami zumby (czas trwania 60 minut, 15 zł os.)

Matematyczne Igraszki

zajęcia indywidualne (czas trwania 45 minut, 30 zł os.)

zajęcia w grupie 2-3 os. (czas trwania 45 minut, 20zł os.)

Polonistyczne Potyczki

zajęcia indywidualne (czas trwania 45 minut, 30 zł os.)

zajęcia w grupie 2-3 os. (czas trwania 45 minut, 20zł os.)

Język Angielski 

zajęcia w grupie (czas trwania 45 minut, 20 zł )